Tìm hiểu về quỹ bảo hiểm DealHyip, thông tin, quy định và cách thức để nhận được tiền bảo hiểm tại DealHyip

I. Bảo hiểm DealHyip là gì?

 1. Bảo hiểm hay khoản bồi thường tổn thất là một quỹ tiền mặt được admin của dự án HYIP chi trả và được trích ra từ quỹ chung của blog nhằm đền bù sự tổn thất của Nhà đầu tưmột hoặc toàn phần cho tất cả chương trình (dự án) đầu tư được đăng tải trên blog.
 2. Ví dụ: Chương trình đầu tư X đóng bảo hiểm với số tiền 500$ cho chương trình của họ tại blog, điều này có nghĩa là trong trường hợp lừa đảo, số tiền 500$ này sẽ được chia lại theo tỉ lệ bị tổn thất cho toàn bộ Nhà đầu tư (NĐT) đăng kí đầu tư trực tiếp dưới link của blog đủ điều kiện nhận được bảo hiểm. Bảo hiểm chính là một cách để giảm thiểu rủi ro khi đầu tư.
 3. Lưu ý rằng đây là bảo hiểm tổn thất đầu tư chứ không phải bảo hiểm trên toàn bộ số tiền bạn đầu tư vào chương trình (dự án) đầu tư.

 

II. Bảo hiểm HYIP có tác dụng gì?

 1. Thu hút, tạo niềm tin, và bảo vệ cho Nhà đầu tư tham gia tại chương trình (dự án) đầu tư;
 2. Giảm thiểu một phần rủi ro cũng như những tổn thất từ các chương trình lừa đảo.

III. Điều kiện để nhận được tiền bảo hiểm

 1. Đăng kí tài khoản và đầu tư trực tiếp dưới link giới thiệu của blog tại chương trình (dự án) được bảo hiểm theo thông báo.
 2. Đã đặt đơn yêu cầu hoàn tiền hoa hồng giới thiệu (RCB) tại chương trình (dự án) đầu tư có bảo hiểm theo thông báo, đây là điều kiện bắt buộc bạn phải thực hiện để chúng tôi có thể xác minh rõ thông tin cũng như có số liệu thống kê chính xác nhất nhằm tránh các trường hợp lừa đảo. Nếu bạn không đặt đơn yêu cầu RCB, chúng tôi có quyền từ chối yêu cầu bảo hiểm từ bạn.
 3. Đăng ký và đầu tư trong vòng 7 ngày từ khi phía blog đăng tải dự án 
 4. Chỉ bảo hiểm cho khoản tiền gửi không tái đầu tư từ ví tài khoản đầu tư (*) tại chương trình (dự án) với các gói lãi được blog ghi chú bằng hình như mẫu này:   nếu đầu tư ở gói lãi không có hình ảnh mẫu , sẽ không được nhận tiền bảo hiểm. Đừng quên đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn, hãy chia nhỏ ra nhiều chương trình khác nhau.
  (*) tiền gửi không tái đầu tư từ ví tài khoản đầu tư là khoản tiền gửi bạn phải gửi trực tiếp từ ví cá nhân của bạn (Ví PM, Ví Blockchain, Ví Coinbase,…) vào chương trình (dự án) đầu tư.
 5. Báo danh trong vòng 03 ngày tính từ thời điểm phía blog bắt đầu mở đơn yêu cầu bảo hiểm.

IV. Các trường hợp không nhận được tiền bảo hiểm:

 1. Không là thành viên đăng kí trực tiếp dưới link giới thiệu của blog.
 2. Đầu tư vào những chương trình không có bảo hiểm theo thông báo.
 3. Đầu tư vào những chương trình có bảo hiểm nhưng đã hết hạn bảo hiểm, đã được blog thông báo ngừng bảo hiểm cho chương trình (dự án) đầu tư đó.
 4. Không đặt đơn yêu cầu hoàn tiền hoa hồng giới thiệu (RCB).
 5. Đầu tư vào những kế hoạch không được “Khuyến nghị đầu tư“.
 6. Đầu tư ở gói lãi không có biểu tượng .
 7. Tái đầu tư từ số tiền (số dư) trong ví tài khoản đầu tư.
 8. Báo danh muộn từ ngày thứ 04 trở đi tính từ thời điểm phía blog bắt đầu mở đơn yêu cầu bồi thường (thời điểm từ ngày thứ 04 trở đi, chúng tôi bắt đầu đóng đơn yêu cầu để thực hiện tính toán việc bồi thường cho Nhà đầu tư).Có những hành vi gian lận, khai khống khi lập đơn yêu cầu bảo hiểm: số tiền RCB, số tiền đã rút, số tiền tổn thất, ngày đầu tư, số tiền đầu tư,…Hãy lưu ý đơn yêu cầu bảo hiểm được chúng tôi xử lí thủ công và tính toán chi tiết từng thành viên đã gửi đơn yêu cầu nên hãy thật cẩn thận, nếu không chúng tôi có quyền từ chối đơn yêu cầu bảo hiểm từ bạn.

V. Cách thức quỹ bảo hiểm tích lũy tiền và cách chia quỹ bảo hiểm:

 1. Quỹ bảo hiểm sẽ được “niêm yết với số tiền 2,000$” là cố định.
 2. Các dự án được đăng tải trên blog sẽ được chọn lọc, bố trí theo từng mục để tích lũytính toán quỹ bảo hiểm như sau:
  – Mục “Premium” sẽ tự động tích lũy mỗi ngày 20$ trong 20 ngày (tổng là 400$) vào quỹ bảo hiểm. Khi dự án xảy ra thua lỗ, số tiền được bảo hiểm sẽ bằng 20% tổng số tiền quỹ bảo hiểm hiện có.
  – Mục “VIP” sẽ tự động tích lũy mỗi ngày 20$ trong 40 ngày (tổng là 800$) vào quỹ bảo hiểm. Khi dự án xảy ra thua lỗ, số tiền được bảo hiểm sẽ bằng 30% tổng số tiền quỹ bảo hiểm hiện có.
  – Mục “Super Vip” sẽ tự động tích lũy mỗi ngày 20$ trong 60 ngày (tổng là 1,200$) vào quỹ bảo hiểm. Khi dự án xảy ra thua lỗ, số tiền được bảo hiểm sẽ bằng 40% tổng số tiền quỹ bảo hiểm hiện có.
 3. Khi quỹ bảo hiểm dưới 2,000$, tôi sẽ bổ sung tiền vào để bổ sung quỹ bảo hiểm thành 2,000$ tiếp tục tính toán tích lũy.
 4. Các dự án đang trong quá trình tích lũy quỹ bảo hiểm nếu xảy ra rủi ro thì dự án đó sẽ ngừng tích lũy, các dự án khác vẫn tiếp tục như bình thường.
 5. Các bạn có thể xem chi tiết các dự án đang tích lũy quỹ bảo hiểm TẠI ĐÂY

VI. Cách thức tính tiền quỹ bảo hiểm:

A. Tổng số tiền tổn thất của NĐT không vượt quá quy mô bảo hiểm

 • Ví dụ: Chương trình X ở mục “Premium” được đăng tải trên blog xảy ra thua lỗ và khi đó quỹ bảo hiểm đang có tổng 6,000$, thì “Chương trình X” sẽ được bảo hiểm = 6,000$*20%=1,200$. khi đó:
  * Giả sử có 6 người tham gia đầu tư lần lượt là:

  1. Đầu tư 100$ ở gói đầu tư có biểu tượng 
  2. Đầu tư 50$ ở gói đầu tư có biểu tượng 
  3. Đầu tư 200$ ở gói đầu tư có biểu tượng 
  4. Đầu tư 500$ ở gói đầu tư có biểu tượng 
  5. Đầu tư 2,000$ ở gói đầu tư KHÔNG có biểu tượng 
  6. Đầu tư 100$ ở gói đầu tư có biểu tượng 
 • * Tổng kết lợi nhuận như sau:
  1. Đầu tư 100$ (Lợi nhuận 200$).
  2. Đầu tư 50$ (Hòa vốn).
  3. Đầu tư 200$ (Lỗ 100$).
  4. Đầu tư 500$ (Lỗ 300$).
  5. Đầu tư 2,000$ (Lỗ 800$). Bị loại vì vi phạm điều 4 (mục V.)
  6. Đầu tư 100$ (Lỗ 100$).
 • * Tổng thiệt hại được xác định như sau:
  1. Là những người không bị thiệt hại (loại số 1 & số 2).
  2. Đầu tư ở gói đầu tư không được bảo hiểm (loại số 5).=> Các trường hợp được nhận bảo hiểm là số 3; 4 & số 6 với tổng mức thiệt hại là: 100$ + 300$ + 100$ = 500$.Đây là trường hợp số tổn thất của toàn bộ NĐT không vượt quá phạm vi bảo hiểm nên toàn bộ số tiền mất của người số 3; 4 & 6 sẽ được bồi thường lại hoàn toàn 100%.

B. Tổng số tiền tổn thất của NĐT vượt quá quy mô bảo hiểm.

 • Ví dụ: Chương trình X ở mục “Premium” được đăng tải trên blog xảy ra thua lỗ và khi đó quỹ bảo hiểm đang có tổng 6000$, thì “Chương trình X” sẽ được bảo hiểm = 6000$*20%=1200$. khi đó: 
 • * Giả sử có 6 người tham gia đầu tư lần lượt là:
  1. Đầu tư 300$ ở gói đầu tư có biểu tượng 
  2. Đầu tư 600$ ở gói đầu tư có biểu tượng 
  3. Đầu tư 200$ ở gói đầu tư có biểu tượng 
  4. Đầu tư 500$ ở gói đầu tư có biểu tượng 
  5. Đầu tư 2,500$ ở gói đầu tư KHÔNG có biểu tượng 
  6. Đầu tư 400$ ở gói đầu tư có biểu tượng 
 • * Tổng kết lợi nhuận như sau:
  1. Đầu tư 300$ (Lỗ 200$).
  2. Đầu tư 600$ (Lỗ 400$).
  3. Đầu tư 200$ (Hoà vốn).
  4. Đầu tư 500$ (Lỗ 500$).
  5. Đầu tư 2,500$ (Lỗ 1,000$)  – Bị loại vì vi phạm điều 4 (mục V.)
  6. Đầu tư 400$ (Lỗ 300$).
 • * Tổng thiệt hại được xác định như sau:
  1. Là những người bị thiệt hại (loại số 3).
   1. Đầu tư ở gói đầu tư không được bảo hiểm (loại số 5).=> Các trường hợp được nhận bảo hiểm là số 1; 2; 4 & số 6 với tổng mức thiệt hại là: 200$ + 400$ + 500$ + 300$ = 1,400$.
  2. Vì tổng số thiệt hại của NĐT là 1,400$ vượt quá quy mô bảo hiểm (1,200$), nên chúng tôi sẽ có cách tính như sau:

Số tiền bảo hiểm nhận được = (Quy mô bảo hiểm : Tổng số tiền tổn thất) x Số tiền tổn thất của cá nhân

Từ công thức tính toán này số tiền bảo hiểm mà người số 1; 2; 4 & 6 lần lượt nhận được là:

1. Lỗ 200$, nhận bồi thường = [quy mô bảo hiểm (1,200$) : tổng số tiền tổn thất (1,400$)] x số tiền tổn thất của cá nhân (200$) = 171$.

2. Lỗ 400$, nhận bồi thường 342$.

4. Lỗ 500$, nhận bồi thường 428$.

6. Lỗ 300$, nhận bồi thường 257$.

VII. Cách tính số tiền bạn đã nhận:

 1. Số tiền bạn đã nhận = Số tiền RCB + Số tiền lãi đã nhận
 2. Số tiền lãi đã nhận được tính theo công thức:Số tiền lãi đã nhận = (Ngày kết thúc* – Ngày đầu tiên trả lãi về tài khoản) x % lãi nhận hàng ngày x Số tiền đầu tư

  Ghi chú:

  (*) Ngày kết thúc là ngày chương trình đầu tư dừng hoạt động (ngừng thanh toán) được thông báo chính thức từ phía là blog.

  Ví dụ: Bạn đầu tư 100$ vào chương trình X với lợi nhuận 5% mỗi ngày và hoa hồng được hoàn lại là 5% số tiền gửi.

  Ngày bạn đầu tư là 18/01/2019, ngày bạn nhận lãi đầu tiên là ngày 19/01/2019. Vào ngày 29/01/2019, phía blog có thông báo chính thức chương trình X dừng hoạt động và tất cả thành viên tham gia đầu tư trực tiếp dưới link giới thiệu của blog chịu tổn thất sẽ được bồi thường.

  Sau khi có thông báo chính thức, bạn bắt đầu tính toán số tiền đã nhận theo 2 công thức trên:

  + Bạn xác định được rằng số tiền RCB bạn nhận được là 5% số tiền gửi tương ứng là 5$.

  + Đối với số tiền lãi đã nhận, bạn xác định ngày nhận lãi đầu tiên bạn nhận được là ngày 19/01 đến ngày kết thúc theo phía thông báo từ blog là ngày 29/01, nghĩa là bạn đã được nhận lãi 10 ngày với lợi nhuận 5% hàng ngày.

  -> Số tiền lãi bạn đã nhận được: 10 ngày x 5%/ngày x 100$ đầu tư = 50$.

  => Số tiền bạn đã nhận được = 5$ (RCB) + 50$ (số tiền lãi đã nhận) = 55$.

 3. Lợi nhuận của bạn luôn phải được rút đều đặn, nếu quy định rút mỗi ngày, bạn phải thực hiện rút tiền mỗi ngày; nếu quy định rút mỗi tuần, mỗi tháng, bạn phải thực hiện rút tiền mỗi tuần, mỗi tháng. Khi bạn có cơ hội rút nhưng bạn không rút tiền, khi tính toán thiệt hại, chúng tôi vẫn coi đó là một khoản tiền bạn đã rút ra.

VIII. Thời gian thanh toán bảo hiểm

Thời gian nộp đơn yêu cầu bảo hiểm sẽ kéo dài trong vòng 03 ngày – tính từ thời điểm phía blog bắt đầu mở đơn yêu cầu. Và sẽ mất 1- 4 ngày tiếp theo để tính toán và chuyển tiền bồi thường cho bạn. Vì vậy tính từ thời điểm phía blog có thông báo bồi thường đến khi bạn nhận được tiền bảo hiểm sẽ kéo dài tối đa là 7 ngày. Liên hệ chúng tôi qua: Deal Hyip

Nếu cần thêm thông tin xác thực chúng tôi sẽ liên hệ với bạn qua email và telegram bạn đã đăng kí, vì vậy hãy giữ liên lạc với chúng tôi qua email và telegram. 

 

3 thoughts on “Tìm hiểu về quỹ bảo hiểm DealHyip, thông tin, quy định và cách thức để nhận được tiền bảo hiểm tại DealHyip

 1. Pingback: (VIP) Angelic Age Review: Dự án lãi lên đến 6% mỗi ngày mãi mãi (PAYING) - Top HYIP - TOP Reviewer, Insurrance, RCB

 2. Pingback: (Premium) Finance-Agility Review: Dự án lãi 10% mỗi ngày (SCAM) - Top HYIP - TOP Reviewer, Insurrance, RCB

 3. Pingback: (SUPER VIP) VevoLedger Review: Lợi nhuận lên đến 7% mỗi ngày (SCAM) - Top HYIP - TOP Reviewer, Insurrance, RCB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chỉ dành cho thành viên Dealhyip

Nhận lại 50% hoa hồng giới thiệu!

Hoa hồng 100$, bạn nhận lại ngay 50$.

Admin GroupNews