(Premium) Bit-ATM Review: Dự án lãi 3% hàng ngày mãi mãi (PAYING)

Mạng BIT-ATM đang tung ra một giải pháp kỹ thuật đặc biệt dành cho các nhà đầu tư tư nhân, được nhóm của chúng tôi phát triển vào đầu năm 2020. Giờ đây, mọi người đều có cơ hội tham gia và sinh lời với chúng tôi. Đến lượt mình, chúng tôi đa dạng hóa nguồn tài chính của mình thành 2 lĩnh vực chính: mở rộng mạng lưới ATM chung bằng cách bổ sung khả năng khai thác và bằng cách thực hiện các hoạt động HFT dựa trên hoạt động của toàn bộ mạng lưới. Đối với các thành viên mạng của chúng tôi, tùy chọn này đảm bảo lợi nhuận ổn định 3% mỗi ngày mãi mãi.

I. Tổng Quan:

 • Ra mắt: 23/09/2020
 • Chấp nhận thanh toán qua: PerfectMoney, Payeer, Bitcoin, Litecoin, Ethereum
 • Đầu tư tối thiểu: 10 $
 • Rút tiền tối thiểu: 1$ (PM, PAYEER), 10$ (Crypto)
 • Lãi trả 7 ngày trong tuần
 • Thanh toán: Tức thì
 • Hoa hồng: F1 = 10% ; F2 = 3% ; F3 = 1%
 • Bảo hiểm: 20% số tiền của quỹ bảo hiểm (Bảo hiểm cho các khoản tiền đầu tư trong thời gian từ ngày 24/09 – 1/10/2020, nếu xảy ra tổn thất số tiền được chia theo 20% quỹ bảo hiểm sẽ được chia lại theo tỉ lệ tổn thất cho toàn bộ Nhà đầu tư tham gia bị thiệt hại. Tìm hiểu về bảo hiểm: TẠI ĐÂY
 • Hoàn tiền 5% tiền gửi

II. Hướng dẫn đầu tư:

 • Sau khi đăng ký thành công, chọn mục: “Make Deposit”
 • Chọn số tiền đầu tư bạn muốn hoặc nhấn “Custom Amount” để nhập số tiền đầu tư
 • Sau khi nhập số tiền đầu tư, nhấn “Make Deposit” để hoàn thành

Hướng dẫn rút tiền:

 • Nhấn vào “Withdraw Funds”
 • Chọn cổng thanh toán
 • Chọn vào số tiền muốn rút tương ứng

III. Hoa hồng giới thiệu:

 • Bit-ATM có hoa hồng giới thiệu 3 tầng:
  F1 = 10%
  F2 = 3%
  F3 = 1%

IV. Lưu Ý:

HYIPLogs.com widget for bit-atm.net
HyipBox.org details for bit-atm.net

2 thoughts on “(Premium) Bit-ATM Review: Dự án lãi 3% hàng ngày mãi mãi (PAYING)

 1. heatstreak says:

  This program looks solid
  The script and design used is also expensive and I made an investment of $1000
  Withdrawals are paid instantly as well no matter what the amount
  I have been also gaining some good referral commissions as well 🙂

  NEW Deposit batch –

  0.09376 BTC
  2020-09-24 22:54
  007f8d616118c71ae0b10bb49a2af381c01b10aa9ff2ae7615dac98ed4d9e401

  Payment batch –

  0.0032655 BTC
  2020-09-26 02:12
  c07d0beec99ed12aabbbf2a093701a0d8ff07df7da94974c95112365aabfb6f7

  0.00320425 BTC
  2020-09-26 23:20
  ab38ace023847b9d9bdf60d3e6d9ffc115c7f0a0a090c631172a1415b40567b0

  0.001864 BTC
  2020-09-27 23:28
  3e282146b6f0bd61392ee3e145ed37a37e31b420b5b1906ee1ba2a063cd28f76

  0.000932 BTC
  2020-09-27 23:29
  6ab6faeb91a006c7f28694c122de094809bcc2137e5137b5607fcb157ee86958

  The amount of 5 USD has been deposited to your account. Accounts: U23031321->U5677***. Memo: API Payment. Withdraw to heatstreak from BIT-ATM NETWORK.. Date: 18:15 27.09.20. Batch: 336585743

  The amount of 2 USD has been deposited to your account. Accounts: U23031321->U5677***. Memo: API Payment. Withdraw to heatstreak from BIT-ATM NETWORK.. Date: 18:15 27.09.20. Batch: 336585813

  0.004543 BTC
  2020-09-30 17:58
  9beb1355ca2a985fd0c8143d6335524ea1a5d8844ef0ae3c38cba79f846a8203

  0.0009086 BTC
  2020-09-30 17:59
  91f084fbced20b6e859054aca45dc2bdb16eb93dac596ee7cfeb4bdd5060a620

  The amount of 2 USD has been deposited to your account. Accounts: U23031321->U5677***. Memo: API Payment. Withdraw to heatstreak from BIT-ATM NETWORK.. Date: 12:45 30.09.20. Batch: 337092172

  The amount of 2 USD has been deposited to your account. Accounts: U23031321->U5677***. Memo: API Payment. Withdraw to heatstreak from BIT-ATM NETWORK.. Date: 12:46 30.09.20. Batch: 337092213

  0.00597215 BTC
  2020-10-02 02:05
  d98f98bfb385992aace76a64d6021ca4d42bf01c35897126b08c587a02592594

  0.00562548 BTC
  2020-10-03 23:36
  e4126f52796579e82e4b5e0d7e2c76418ba9e4c82a01eb92f350f47e7afc2ad0

  0.00281284 BTC
  2020-10-05 05:22
  95d38e94e970f2a092936107ec5e7176f6e9556c269048b997555de69f923d25

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Admin GroupNews