(SUPER VIP) FxRoboton Review: Lãi lên đến 3.5% mỗi ngày (SCAM)

“Trí tuệ nhân tạo có thể là phương tiện quan trọng nhất để phát triển các chiến lược tài chính mà trước đây được coi là khó dự đoán vì các nhà giao dịch không có khả năng cạnh tranh với những cỗ máy có thể xử lý lượng dữ liệu khổng lồ và liên tục cải thiện dự báo.”

I. Tổng Quan:

 • Ra mắt: 21/8/2020
 • Chấp nhận thanh toán qua: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Ethereum
 • Đầu tư tối thiểu: 50$
 • Rút tiền tối thiểu: 0.001 BTC, 0.1 ETH, 1 USD
 • Phí rút: 10%
 • Lãi trả 5 ngày trong tuần (Từ thứ 2 đến thứ 6)
 • Thanh toán: Manual (Trong vòng 24 giờ từ thứ 2 đến thứ 6)
 • Hoa hồng: F1 = 7%  – F2 = 2% –  F3 = 1% – F4 = 1%
 • Bảo hiểm: 20% số tiền của quỹ bảo hiểm (Bảo hiểm cho các khoản tiền đầu tư trong thời gian từ ngày 21/08 – 27/08/2020, nếu xảy ra tổn thất số tiền được chia theo 40% quỹ bảo hiểm sẽ được chia lại theo tỉ lệ tổn thất cho toàn bộ Nhà đầu tư tham gia bị thiệt hại. Tìm hiểu về bảo hiểm: TẠI ĐÂY
 • Hoàn tiền 3% tiền gửi

II. Hướng dẫn đầu tư:

 • Sau khi tạo tài khoản xong, vào mục “Account Balance” để chọn cổng đầu tư
 • Nhấn “Deposit Now” để thực hiện
 • Nhập số tiền bạn muốn nạp vào
 • Chọn “Confirm” để xác nhận nạp tiền
 • Sau khi nạp tiền hoàn tất, ở mục “Open Deposit” chọn gói kế hoạch đầu tư
 • Chọn gói đầu tư bạn muốn rồi nhấn “Invest”
 • Nhập số tiền bạn muốn đầu tư
 • Nhấn “Yes” để hoàn thành

III. Các gói đầu tư ở FxRoboton:

 1. Gói USD:

 • Đầu tư tối thiểu 50$, lãi 1.5% mỗi ngày trong 30 ngày. Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 145% thu về 130.5% sau khi trừ phí rút tiền)
 • Đầu tư tối thiểu 500$, lãi 1.8% mỗi ngày trong 25 ngày. Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 145% thu về 130.5% sau khi trừ phí rút tiền)
 • Đầu tư tối thiểu 2,000$, lãi 2% mỗi ngày trong 35 ngày. Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 170% thu về 153% sau khi trừ phí rút tiền)
 • Đầu tư tối thiểu 10,000$, lãi 2.3% mỗi ngày trong 40 ngày. Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 192% thu về 172.8% sau khi trừ phí rút tiền)
 • Đầu tư tối thiểu 15,000$, lãi 2.5% mỗi ngày trong 45 ngày. Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 212.5% thu về 191.25% sau khi trừ phí rút tiền)
 • Đầu tư tối thiểu 20,000$, lãi 2.8% mỗi ngày trong 50 ngày. Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 240% thu về 216% sau khi trừ phí rút tiền)
 • Đầu tư tối thiểu 30,000$, lãi 3% mỗi ngày trong 55 ngày. Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 265% thu về 238.5% sau khi trừ phí rút tiền)
 • Đầu tư tối thiểu 50,000$, lãi 3.5% mỗi ngày trong 30 ngày. Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 205% thu về 184.5% sau khi trừ phí rút tiền)

  2. Gói BTC:

 • Đầu tư tối thiểu 0.01BTC, lãi 1.5% mỗi ngày trong 30 ngày. Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 145% thu về 130.5% sau khi trừ phí rút tiền)
 • Đầu tư tối thiểu 0.1BTC, lãi 1.8% mỗi ngày trong 25 ngày. Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 145% thu về 130.5% sau khi trừ phí rút tiền)
 • Đầu tư tối thiểu 0.5BTC, lãi 2% mỗi ngày trong 35 ngày. Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 170% thu về 153% sau khi trừ phí rút tiền)
 • Đầu tư tối thiểu 1BTC, lãi 2.3% mỗi ngày trong 40 ngày. Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 192% thu về 172.8% sau khi trừ phí rút tiền)
 • Đầu tư tối thiểu 1.5BTC, lãi 2.5% mỗi ngày trong 45 ngày. Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 212.5% thu về 191.25% sau khi trừ phí rút tiền)
 • Đầu tư tối thiểu 2BTC, lãi 2.8% mỗi ngày trong 50 ngày. Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 240% thu về 216% sau khi trừ phí rút tiền)
 • Đầu tư tối thiểu 3BTC, lãi 3% mỗi ngày trong 55 ngày. Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 265% thu về 238.5% sau khi trừ phí rút tiền)
 • Đầu tư tối thiểu 5BTC, lãi 3.5% mỗi ngày trong 30 ngày. Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 205% thu về 184.5% sau khi trừ phí rút tiền)

  3. Gói ETH:

 • Đầu tư tối thiểu 1ETH, lãi 1.5% mỗi ngày trong 30 ngày. Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 145% thu về 130.5% sau khi trừ phí rút tiền)
 • Đầu tư tối thiểu 5ETH, lãi 1.8% mỗi ngày trong 25 ngày. Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 145% thu về 130.5% sau khi trừ phí rút tiền)
 • Đầu tư tối thiểu 15ETH, lãi 2% mỗi ngày trong 35 ngày. Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 170% thu về 153% sau khi trừ phí rút tiền)
 • Đầu tư tối thiểu 35ETH, lãi 2.3% mỗi ngày trong 40 ngày. Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 192% thu về 172.8% sau khi trừ phí rút tiền)
 • Đầu tư tối thiểu 60ETH, lãi 2.5% mỗi ngày trong 45 ngày. Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 212.5% thu về 191.25% sau khi trừ phí rút tiền)
 • Đầu tư tối thiểu 100ETH, lãi 2.8% mỗi ngày trong 50 ngày. Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 240% thu về 216% sau khi trừ phí rút tiền)
 • Đầu tư tối thiểu 150ETH, lãi 3% mỗi ngày trong 55 ngày. Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 265% thu về 238.5% sau khi trừ phí rút tiền)
 • Đầu tư tối thiểu 250ETH, lãi 3.5% mỗi ngày trong 30 ngày. Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 205% thu về 184.5% sau khi trừ phí rút tiền)

IV. Hoa hồng giới thiệu FxRoboton:

 • Hoa hồng cơ bản là 7% – 2% – 1% – 1%
 • Tăng cấp độ theo doanh số + đầu tư cá nhân lên đến 15 cấp độ hoa hồng

V. Lưu Ý:

HYIPLogs.com widget for fxroboton.com

6 thoughts on “(SUPER VIP) FxRoboton Review: Lãi lên đến 3.5% mỗi ngày (SCAM)

 1. heatstreak says:

  Beautiful program guys
  It has been paying since a good time now and even now running so smoothly
  They have even come up with a new plan which is very fortunate for investors who want to have a long term cooperation with the company
  I will soon invest in this new plan as well 🙂

  Payment batch –

  The amount of 12.15 USD has been deposited to your account. Accounts: U24102279->U5677***. Memo: FXROBOTON. Date: 05:47 07.10.20. Batch: 338782489

  The amount of 4.05 USD has been deposited to your account. Accounts: U24102279->U5677***. Memo: FXROBOTON. Date: 07:53 08.10.20. Batch: 339013923

  The amount of 8.46 USD has been deposited to your account. Accounts: U24102279->U5677***. Memo: FXROBOTON. Date: 15:55 09.10.20. Batch: 339325978

  The amount of 4.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U24102279->U5677***. Memo: FXROBOTON. Date: 08:36 12.10.20. Batch: 339792012

  The amount of 4.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U24102279->U5677***. Memo: FXROBOTON. Date: 04:18 14.10.20. Batch: 340222839

  The amount of 4.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U24102279->U5677***. Memo: FXROBOTON. Date: 00:51 15.10.20. Batch: 340457012

  The amount of 4.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U24102279->U5677***. Memo: FXROBOTON . Date: 02:49 15.10.20. Batch: 340463423

  The amount of 4.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U24102279->U5677***. Memo: FXROBOTON . Date: 05:13 16.10.20. Batch: 340742717

  The amount of 9 USD has been deposited to your account. Accounts: U24102279->U5677***. Memo: FXROBOTON . Date: 04:56 20.10.20. Batch: 341695198

  The amount of 4.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U24102279->U5677***. Memo: FXROBOTON . Date: 05:51 21.10.20. Batch: 341954507

 2. heatstreak says:

  This program has been paying since a long time and I decided to invest $300 in here
  Withdrawals are also paid really fast and I like it here
  I will soon make another investment as well to earn bigger profits 🙂

  NEW Deposit batch –

  The amount of 300 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U5677***->U24102279. Memo: Shopping Cart Payment. heatstreak.. Date: 15:53 24.09.20. Batch: 336080883

  Payment batch –

  The amount of 4.05 USD has been deposited to your account. Accounts: U24102279->U5677***. Memo: FXROBOTON. Date: 04:01 26.09.20. Batch: 336324960

  The amount of 4.05 USD has been deposited to your account. Accounts: U24102279->U5677***. Memo: FXROBOTON. Date: 05:26 29.09.20. Batch: 336828033

  The amount of 22.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U24102279->U5677***. Memo: FXROBOTON. Date: 05:32 04.10.20. Batch: 338193179

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chỉ dành cho thành viên Dealhyip

Nhận lại 50% hoa hồng giới thiệu!

Hoa hồng 100$, bạn nhận lại ngay 50$.

Admin GroupNews