(HYIP) – Exway.pro là gì ? Review dự án Exway.pro (SCAM)

“Sau chuỗi site huyền thoại từ  Wideconstruction, cryptocointrade, Trans-alliance,mainrobots, minhome, thì mình tiếp tục chào đón năm mới bằng 1 site lãi khủng với plan forever là exway”

I. Tổng Quan:

 • Lên sóng đầu tháng 11/2019
 • Review: 3/11/2019
 • Chấp nhận cổng: 
 • Min Withdrawl: 2$(PM, PY), 6$(LTC, ETH), 12$ (BTC)
 • Min đầu tư: 25$
 • Rút tiền: instant
 • Lãi từ t2 đến chủ nhật
 • Hoa hồng 2 tầng khá đơn giản
 • Dự án tiềm năng trở thành Mainrobot thứ 2

II. Hướng dẫn đầu tư:

 1. Nhấn vào “Make a deposit”
 2. Nhập số tiền đầu tư
 3. Chọn cổng thanh toán
 4. Nhấn vào confirm để xác nhận

III. Hoa hồng hệ thống:

 • Hoa hồng cơ bản là F1: 6%, F2: 1%
 • Ở plan 2, hoa hồng F1: 7%, F2: 1%
 • Ở plan 3, hoa hồng F1: 8%, F2: 1%
 • Ở plan 4, hoa hồng F1: 9%, F2: 1%

VI. Lưu ý:

HYIPLogs.com widget for exway.pro

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Admin GroupNews