(HYIP)Forex-Broker là gì? Review Forex Broker (SCAM)

I. Tổng Quan:

 • Ngày online: 4/12/2019
 • Ngày review: 21/02/2020
 • Chấp nhận: 
 • Min đầu tư: 15$
 • Min rút tiền:  1 USD, 0.2 TRX, 0.0015 BTC, 0.025 ETH, 0.025 LTC, 100 DOGE, 1 XRP, 0.0015 BCH.
 • Hoa hồng: 3-4 tầng kèm bonus leader

II. Hướng dẫn đầu tư:

 1. Đăng ký tại đây: 
 2. Chọn “Open Deposit”
 3. Chọn plan đầu tư
 4. Nhập số tiền (lưu ý deposit coin thì tự quy đổi số lượng mình muốn)
 5. chọn cổng thanh toán
 6. Nhấn Open deposit
 7. Copy địa chỉ ví và gửi tiền vào (nếu deposit coin)
 8. Kiểm tra gói đầu tư ở My Deposit

III. Các gói lãi:

 1. Min $50 – $10.000, lãi 1.7% ngày làm việc và 1.1% ngày nghỉ, mãi mãi
 2. Min $15 – $1.000, lãi 2.1%/ngày trong 15 ngày, hoàn gốc cuối chu kỳ
 3. Min $100 – $ 10.000, lãi 2.3%/ngày trong 23 ngày, hoàn gốc cuối chu kỳ
 4. Min $700 – $100.000, lãi 2.6%/ngày trong 35 ngày làm việc, hoàn gốc cuối chu kỳ
 5. Min $100 – $5000, lãi 5%/ngày trong 49 ngày, không hoàn gốc cuối chu kỳ
 6. Min $400 – $10.000, lãi 15%/ngày sau 65 ngày, ở ngày thứ 50 sẽ thanh toán 50%, và số còn lại sẽ thanh toán cuối kỳ
 7. Min $200 – $100.000, lãi 50%/ngày sau 95 ngày, ở ngày thứ 75 sẽ thanh toán 50%, và số còn lại sẽ thanh toán cuối kỳ
 8. Min $10 – $299, lãi 1.2%/ngày trong 150 ngày
 9. Min $300 – $2999, lãi 1.3%/ngày trong 154 ngày
 10. Min $3000 – $7999, lãi 1.6%/ngày trong 157 ngày
 11. Min $8000 – $24999, lãi 1.7%/ngày trong 165 ngày
 12. Min $25.000 – $100.000, lãi 2.5%/ngày trong 140 ngày

IV. Hoa hồng và bonus leader:

 • Hoa hồng cơ bản là: 5%, 3%, 1%
 • Khi doanh số team là $800, sẽ có mốc hoa hồng là: 7%, 4%, 2%
 • Khi doanh số team là $1500, sẽ có mốc hoa hồng là: 10%, 3%, 1%, 0.5%
 1. Thưởng $1500 nếu team có doanh số là $10.000
 2. Thưởng $3750 nếu team có doanh số là $25.000
 3. Thưởng $7500 nếu team có doanh số là $50.000
 4. Thưởng $11.250 nếu team có doanh số là $75.000
 5. Thưởng $20.000 nếu team có doanh số là $100.000
 6. Thưởng $50.000 nếu team có doanh số là $200.000

V. LƯU Ý:

 • Website:https://dealhyip.com/
 • Đầu tư luôn có rủi ro, cân nhắc trước khi đầu tư
 • Bài review chỉ mang tính chất tham khảo, không mang tính chất kêu gọi đầu tư
 • Chúc các bạn thành công cùng team !!!!
 • Tham khảo trên monitor khác: InvestorsStartPage.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Admin GroupNews