(VIP) STOQMAN Review: Lợi nhuận lên đến 1.9% mỗi ngày (SCAM)

STOQMAN là nền tảng đầu tư trực tuyến mới nhất giúp tập hợp các công ty và người đi vay tư nhân, một khi đã được kiểm tra và cho điểm, có thể vay trong thời gian ngắn và không cần thế chấp. Các nhà đầu tư được tiếp cận với những khách hàng vay đã được kiểm định với báo cáo tài chính công khai và lợi nhuận cao, giảm thiểu thời gian tìm kiếm thông tin và đánh giá rủi ro.

Mục đích của hoạt động nền tảng là tạo ra một cơ sở hạ tầng cho vay tập thể đối với các cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Nga, cũng như tìm kiếm các công ty khởi nghiệp công nghệ cao để triển khai thêm.

I. Tổng Quan:

 • Ra mắt: 25/04/2021
 • Chấp nhận thanh toán qua: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Tether, Tron.
 • Đầu tư tối thiểu: 0.001 BTC; 0.02 ETH; 0.2 LTC; 10 XRP; 50 TRX; 25 USDT.
 • Rút tiền tối thiểu: 0.001 BTC; 0.02 ETH; 0.05 LTC; 10 XRP; 10 TRX; 10 USDT.
 • Phí rút tiền: 0.0006 BTC; 0.005 ETH; 1$.
 • Lãi trả 7 ngày trong tuần 
 • Thanh toán: Thủ công (trong vòng 12 giờ)
 • Hoa hồng: F1 = 3% ; F2 = 1%
 • Bảo hiểm: 1200$ (Bảo hiểm cho các khoản tiền đầu tư trong thời gian từ ngày 20/5 – 20/6/2021, nếu xảy ra tổn thất số tiền 1200$ sẽ được chia lại theo tỉ lệ tổn thất cho toàn bộ Nhà đầu tư tham gia bị thiệt hại. Tìm hiểu về bảo hiểm: TẠI ĐÂY
 • Hoàn tiền 2% tiền gửi

II. Hướng dẫn đầu tư và rút tiền:

Hướng dẫn đầu tư

 • Sau khi đăng ký xong, Vào mục “Setting” để xác thực email của bạn
 • Chọn “Balance refill”
 • Sau đó chọn cổng thanh toán
 • Nhập số tiền thanh toán
 • Chọn “Continue” để tiếp tục
 • Tiếp theo nhấn vào “Confirm” để xác nhận
 • Sau khi hiện ra bảng để thanh toán, vào ví cá nhân của bạn
 • Nhập địa chỉ ví và gửi chính xác số tiền vào ví dự án
 • Sau đó vào phần “Investments”
 • Chọn “Active”
 • Chọn tiếp gói đầu tư bạn muốn
 • Sau đó chọn cổng thanh toán đầu tư
 • Nhấn dấu (+) hoặc (-) để tăng giảm số tiền đầu từ và thời hạn gói lãi
 • Nhấn “Refill balance” để tiếp tục
 • Tiếp theo kiểm tra thông tin và nhấn “Confirm” để hoàn thành

III. Các gói lãi của STOQMAN:

 • Microloans:
  – Đầu tư tối thiểu: 12$
  – Chu kỳ: 4 đến 21 ngày
  – Lợi nhuận: 0.9% – 1.5%
  – Tích lũy lợi nhuận: 24 giờ/lần
  – Hoàn trả gốc cuối chu kỳ
  – Phí cho STOQMAN: – 10% từ lợi nhuận
  – Hoa hồng giới thiệu: 15% – 6% – 5% – 3% – 2.5% từ lợi nhuận của đối tác
 • Small Business;
  – Đầu tư tối thiểu: 50$
  – Chu kỳ: 12 đến 24 ngày
  – Lợi nhuận: 0.8% – 1.1%
  – Tích lũy lợi nhuận: 24 giờ/lần
  – Hoàn trả 1 phần gốc mỗi 6 ngày/lần
  – Hoa hồng giới thiệu: 5% – 3% – 2% – 1% – 1% từ tiền đầu tư của đối tác
 • Development of the company
  – Đầu tư tối thiểu: 500$
  – Chu kỳ: 30 đến 180 ngày
  – Lợi nhuận: 1.1% – 1.9%
  – Tích lũy lợi nhuận: 48 – 72 giờ/lần
  – Hoàn trả gốc cuối chu kỳ
  – Hoa hồng giới thiệu: 5% – 3% – 2% – 1% – 1% từ tiền đầu tư của đối tác

IV. Hoa hồng và chế độ thưởng lãnh đạo:

 • Có nhiều cơ chế hoa hồng và thưởng lãnh đạo, xem hình bên dưới để nắm thông tin chi tiết:

V. Lưu Ý:

HYIPLogs.com widget for stoqman.com
HyipBox.org details for stoqman.com

2 thoughts on “(VIP) STOQMAN Review: Lợi nhuận lên đến 1.9% mỗi ngày (SCAM)

 1. heatstreak says:

  This platform is simply the best
  I have been here since a few months and the profits are very stable
  This is a lending firm and also lends to small businesses thus helping us gain good profits on the lent money by them
  I have a huge investment and also make sure to keep add more investments as well to keep gaining massive returns
  Withdrawals are always paid within minutes within is amazing indeed
  Do not miss this opportunity guys 🙂

  NEW Deposit batch –

  4.79 LTC
  2021-05-27 14:30:39
  a90082720063ca9d9654772bf16fc7996c87085794a145e843102a2f69655166

  5 LTC
  2021-06-20 22:03:32
  894891eddca8e1a8568764956e2990babd309fe72fe96bd00c6633403c99baaf

  Payment batch –

  0.64082854 LTC
  2021-05-22 08:21:18
  fe06db31bc84a689d220187183ffe5c320b557cbc6e0c9c3b439018e42cb34f1

  46.291761 TRON
  2021-05-22 13:47:54
  58598cbbf5a05aaa799e62e853a62bfab9561c27bcae37c9dcfea989784ec610

  0.64113402 LTC
  2021-05-27 14:33:12
  a477c91d6cc40eb144d0be748427331404f8fa058b73807267be0a0eb168fd81

  1.55884087 LTC
  2021-06-02 18:13:31
  d29067d91a2f7807ccbba7d5db0a94771bf4dd7c7961408c5f31955767f3dada

  134.394432 TRON
  2021-06-03 01:30:06
  56387ea7a96ff4878164095f98d48058978b33e3f6bfa002e80df8c499839b38

  43.13 Tether TRC-20
  2021-06-03 01:30:12
  49ce881456f06f80004640477bdd75c7b54377434032335dc8d12caebcf1decf

  0.01000726 BTC
  2021-06-09 02:16
  2e8278f412a8f95918c79b9ebb5d4efca6b87d112420c673991f87c78f40ae1f

  1.55044171 LTC
  2021-06-08 20:47:53
  0a084e045c798f871d83417ba9f0d359e243589eddda4e486e1f30f280715fb2

  40.484261 TRX
  2021-06-09 02:17:12
  7ca5adba54299f6e1fd26c3af1686ab16fcc98a31e208742a35f9559cc3ceae2

  12.34 Tether TRC-20
  2021-06-09 03:07:42
  b6019299b36075e22178d4be2b5b7f649f21bc1e36362839dc57be6c75a379d3

  1.55011997 LTC
  2021-06-15 05:47:41
  73e9a04fd207139f93445f85e8d44d857c2832dee1f085ae3dae8612926fb639

  1.52411758 LTC
  2021-06-20 21:32:28
  d0dbe87261250260975808a8164005b08221bb683c0a85921c11459e55331512

  +14.97535 XRP
  ID: 1433701797

  +26.04361556 DOGE
  2021-06-20 21:29:38
  55a36e39dd05c8b611de46d5a3b79f1adeda036110ad0b36e6a5525873710627

  42.09 Tether TRC-20
  2021-06-21 03:04:27
  936b20745730773919dc8583c1561ba4cc0a875ea398799865bfeff2e30e165e

  117.45078 TRX
  2021-06-21 03:04:33
  0600019ca8075c7e1148beffc0e7bc12da09299c74bc64716d441b56a0151bc5

 2. heatstreak says:

  This program is super wonderful indeed
  I have added more deposits from Bitcoin accruals and got Microloans
  More the investments, more the profits will be incoming
  This project is super solid so you need to be fearless and focus on profits instead 🙂
  Received a lot of referral commissions a well

  Payment batch –

  388.98116 TRON
  2021-05-07 23:06:21
  df75c9b370a36349045481de651e2973bd29f132a0e8751375bf85e29d4871bb

  0.10258048 LTC
  2021-05-07 16:28:34 UTC
  4fc440d74f397540ec6926b9f8cf99be4e8ef86c7003ce966c69181e6b05243f

  0.55799786 LTC
  2021-05-10 12:06:04
  8d9882eb5d0c0cb8426d1a1a957a4637d639173356c666e33533803f96fd90e5

  0.67770596 LTC
  2021-05-16 13:04:21
  0daa83046db9f137868f9f3542559de7f80a0be1b7075fa4e2fde9edbb4eebf4

  43.679984 TRX
  2021-05-16 19:10:54
  5501069efff38e2b03def16f8f121c9dbde22211c20662331ffede8fbe182116

  22.58 USDT
  2021-05-16 19:10:51
  97231e8a2fb51094d6c6d69af354c70c72fe732f4558ef5293c6edc8de4df64c

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chỉ dành cho thành viên Dealhyip

Nhận lại 50% hoa hồng giới thiệu!

Hoa hồng 100$, bạn nhận lại ngay 50$.

Admin GroupNews