(SUPER VIP) Unitex Capital là gì ? Review dự án Unitex Capital (SCAM)

“Unitex Capital sử dụng các giải pháp và đổi mới công nghệ độc quyền của mình như Trade Intelligence và do đó nắm giữ các vị trí giao dịch tiền điện tử hàng đầu trên thế giới và cung cấp cho mọi khách hàng từ bất kỳ quốc gia nào các điều kiện có lợi nhất để có thu nhập cao, ổn định và đáng tin cậy.”

I. Tổng Quan:

 1. Ra mắt: 28/2/2020
 2. Chấp nhận thanh toán qua: 
 3. Min đầu tư: $50
 4. Min rút: $1
 5. Lãi trả từ thứ 2 – thứ 6
 6. Thanh toán: Manual (24h, từ thứ 2 đến thứ 6)
 7. Hoa hồng: cơ bản 4%-2%-1%-1%

II. Hướng dẫn đầu tư:

Đăng ký tại đây: 

 1. Nhấn vào “Replenish”
 2. Chọn cổng thanh toán
 3. Nhập số tiền muốn nạp vào tài khoản
 4. Nhấn vào “add funds”

 5. Nhấn vào “Create a deposit” Chọn Gói đầu tư (Khuyến khích KHÔNG sử dụng gói ICO)
 6. Nhập số tiền đâu tư ở gói đầu tư mình muốn
 7. Nhấn Invest để đầu tư

III. Các gói đầu tư:

1.  ĐẦU TƯ CRYPTOTRADING

 • STARTER: Min: 50 USD, Lãi: 1.3%/ngày, Trong: 18 ngày, lãi từ T2 – T6, Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 123.4% )
 • PREMIUM: Min: 500 USD, Lãi: 1.6%/ngày, Trong: 28 ngày, lãi từ T2 – T6, Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 144.8%)
 • EXPERT: Min: 3000 USD, Lãi: 1.8%/ngày, Trong 35 ngày, lãi từ T2 – T6, Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 163%)
 • ULTRA: Min: 10.000 USD, Lãi: 2.0%/ngày, Trong 44 ngày, lãi từ T2 – T6, Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 188%)
 • PREMIER: Min: 30.000 USD, Lãi: 2.3%/ngày, Trong 51 ngày, lãi từ T2 – T6, Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 117.3%)
 • GRAND: Min: 100.000 USD, Lãi: 2.7%/ngày, Trong 58 ngày, lãi từ T2 – T6, Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 156.6%)

2. ĐẦU TƯ BTC INVEST

 

 • OPTIMAL: Min: 0.01 BTC , Lãi: 2.5%/ngày, Trong 78 ngày, lãi từ T2 – T6, Không Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 195%)
 • ADVANCED: Min: 5 BTC , Lãi: 2.8%/ngày, Trong 78 ngày, lãi từ T2 – T6, Không Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 218.4%)
 • INNOVATION: Min: 15 BTC , Lãi: 3.1%/ngày, Trong 78 ngày, lãi từ T2 – T6, Không Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 241.8%)

3. ĐẦU TƯ ETH INVEST

 • OPTIMAL: Min: 1 ETH , Lãi: 2.5%/ngày, Trong: 78 ngày, lãi từ T2 – T6, Không Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 195%)
 • ADVANCED: Min: 250 ETH, Lãi: 2.8%/ngày, Trong: 78 ngày, lãi từ T2 – T6, Không Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 218.4%)
 • INNOVATION: Min: 750 ETH, Lãi: 3.1%/ngày, Trong: 78 ngày, lãi từ T2 – T6, Không Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 241.8)

4. ĐẦU TƯ ICO (Lãi và gốc rút cuối chu kỳ)

 • VIP: Min: 50 USD, Lãi: 2.8%/ngày, Trong: 151 ngày, lãi từ T2 – T6, Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 522%)
 • VIP SILVER: Min: 20.000 USD, Lãi: 3.3%/ngày, Trong: 173 ngày, lãi từ T2 – T6, Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 670%)
 • VIP GOLD: Min: 50.000 USD, Lãi: 3.8%/ngày, Trong: 192 ngày, lãi từ T2 – T6, Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI: 829.6%)
 • VIP PRIVATE: Min: 150.000 USD, Lãi: 4.2%/ngày, Trong: 204 ngày, lãi từ T2 – T6, Hoàn gốc cuối chu kỳ (ROI:956.8%)

IV. Hoa hồng liên kết:

 1. START: Doanh số cá nhân: 0$, Doanh số hệ thống 0$
  Level 1: 4%, Level 2: 2%, Level 3: 1%, Level 4: 1%
 2. Có thêm 7 cấp độ hoa hồng leader, tham khảo tại đây:
  https://unitex-capital.com/for-partners

V. Lưu ý:

HYIPLogs.com widget for unitex-capital.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chỉ dành cho thành viên Dealhyip

Nhận lại 50% hoa hồng giới thiệu!

Hoa hồng 100$, bạn nhận lại ngay 50$.

Admin GroupNews