Các dự án đang tích lũy quỹ bảo hiểm

I. Tổng số tiền bảo hiểm các dự án và tỉ lệ chia:

Màu xám: là dự án ở mục Premium

Màu đỏ: là dự án ở mục Vip

Màu tím: là dự án ở mục Super Vip

Tổng số tiền có trong quỹ bảo hiểm hiện tại: 3160$
Số tiền được bảo hiểm6329481264
Tên dự án CrypollinfoMightyFarmFxRoboton
Tên dự án FinexgenVIA.TOP
Tên dự án
Tên dự án
Tên dự án
Tên dự án
Tên dự án
Tên dự án

II. Các dự án Premium đang tích lũy bảo hiểm:

Crypollinfo15/916/917/918/919/920/9

 

Finexgen18/919/920/9

 

III. Các dự án Vip đang tích lũy bảo hiểm:

 

VIA.TOP5/96/97/98/99/910/911/912/913/914/9
15/916/917/918/919/920/9

 

MightyFarm5/96/97/98/99/910/911/912/913/914/9
15/916/917/918/919/920/9

IV. Các dự án Super Vip đang tích lũy bảo hiểm:

FxRoboton22/823/824/825/826/827/828/829/830/831/8
1/92/93/94/95/96/97/98/99/910/9
11/912/913/914/915/916/917/918/919/920/9

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Admin GroupNews